Това състояние, обяснява Десислава, е "толкова деликатно, че преди да го постигнеш, се съмняваш дали изобщо съществува". Работите ѝ впримчват доказателствата за това мимолетно усещане с абстрактни линии, а в галерията влизат няколко нейни цикъла – Една възможна реалност, Прозрачно ателие и Плеяди. Заглавията насочват допълнително и към идеята, че в цялата работа има нещо фантазно и даже леко космическо.