В залите се разкриват простите човешки истини за майчината любов, раждането на новия живот и надеждата за бъдещето. Образът на детето е разгледан едновременно като обект и субект на социалната реалност, като герой и жертва на войните и несправедливостта. Творбите, създадени в период от близо 50 години, носят емоционална натовареност и дори извадени извън историческия контекст, запазват метафората за света и духа на всяка епоха.
Сред авторите, чиито произведения съставят експозицията, срещаме имената на Александър Жендов, Илия Бешков, Дечко Узунов, Стоян Венев, Илия Петров, Йоан Левиев, Марко Бехар, Тодор Панайотов, Люба Паликарова и Янко Павлов. Връщаме се назад към света на детето на социалистическия режим до 26 март.