Чрез текстове, фотографии, видео и предмети, както и със своята иновативна сценография, експозицията дава възможност на зрителя да участва активно в разказа за историята на тютюневата индустрия в Пловдив и България. Той обхваща последните близо 150 години и се развива от никотиновите следи по време на Османската империя през Първото пловдивско изложение до македонското движение, работническите стачки, войните, външната политика на България и трусовете на системата.
На посетителите ще се даде възможност да чуят думите на тютюнотърговците Васил Кудоглу и Дончо Палавеев, на експерта Руси Генев, на тютюноработничките по време на ревизиите на Никола Господинов, на кооператорите и банковите инспектори, на въздържателните дружества и цитираните от търговците лекари,. Ще могат да се видят оригинални видеозаписи от Балканската война, противопожарно учение във фабрика Томасян или дегустация на тютюни пред чуждестранни клиенти.
Изложбата е подредена хронологично и тематично – започва от епохата на Възраждането и първите следосвобожденски години в България, преминава през всичките трансформации на обществото и връзката му с тютюна, войните, протестите, Възродителния процес, за да достигне до наши дни в работите на най-изявени съвременни български автори.