Изложбата неслучайно е наречена Следи. Това са следите, оставени от Димитър Манолов, по които Мая Манолова отдавна върви, но едва сега събира кураж да покаже своите търсения с малка, кокетна колекция. Малката поредица от фигурални композиции е изпълнена в акварел и масло. В творчеството на Димитър Манолов женското тяло и присъствие заемат завидно пространство. Своето любопитство към формата и движението му, той предава и на дъщеря си.