Тя събира калиграфии, сериграфии и литографии на Димитър Трендафилов, както и последните му пет работи, които за пръв път излизат от дигитална среда, за да застанат в рамка пред нас.

"Димитър Трендафилов е автор, чието творчество върви по тънкото острие между абстракцията и сюрреализма. Макар и невидимо, калиграфската лекота и едновременна вътрешна съсредоточеност имат много общо с изграждането на пространството и на тази последна негова изложба", казва днес Николай Младенов, който е и един от организаторите ѝ (заедно с професор Георги Янков и доцент-доктор Христина Борисова), а в думите му се уверяваме на място в Червената точка.