Пловдивската галерия Сариева гостува в новооткритото пространство DOT Sofia (на улица Братя Миладинови 46) със самостоятелна изложба на Стефан Николаев, носеща заглавието Дом и изследваща фрагменти от атмосферата, която носи тази дума, чрез серия творби, обединени от особено противоречие на символи и материи. Заглавието е своеобразна игра на думи между dot и dom („дом“), тъй като освен галерийно пространство DOT Sofia е и жилищна сграда. В модерното изкуство и епоха произведенията стават неразделна част от домовете – теми, линии, цветове, похвати – всичко се променя, за да се приспособи към новия начин, по който работите биват разглеждани. Авторът предприема стилистично изследване на този феномен и някои от ключовите му особености, търсейки нови точки на пресичане между скулптура и живопис.

Програма

13 октомври 2023 - 12 ноември 2023 - DOT Sofia