София е 14-ият партньор на Белград в поредицата, с която западната ни съседка цели едновременно да промотира ценностите си из Европа и да попие от тези на Съюза. Така, докато нашият Христо Русев търси хората, локациите и събитията по ръба на Дунав и Сава, които му напомнят за вкъщи, Драгана Удович прекарва 7 дни по улиците на София. "Местата от ерата на римското и турското владичество напомнят на Калемегдан, подземните тунели под Белград и белградската джамия", забелязва тя, а останалите съвпадения гледаме на Шипка 1.