Понастоящем инсталациите, мапингът, деструктурирането и различните перформативни форми и видеоефекти са част от изобразителните средства на художника сценограф и неизменен аспект от съвременното театрално представление. Работата на сценографите преминава през повествованието с тяхното гражданско отношение и с личните им качества на творци. Затова и реализираните работи са често плод на мощен съзидателен акт или експеримент и носят силен футуристичен заряд.