Художничката разглежда архитектурата като жив организъм. София се отличава с хаотичния си характер и това е отразено в творбите чрез форма, цвят и динамика. Модерният град излиза извън рамките на културните и естетическите идеали, раздвижена от активното ежедневие. Ръководен от социалните и пространствените промени, градът изменя облика си и потича ведно с потоците от хора.Също толкова динамичен е и процесът на работа на Грънчарова – тя изследва София, за да запечата нейната преходност, гмурка се в същия този поток на движение, а докато краката ѝ обхождат улици и тротоари, се задейства и творческата ѝ мисъл.
В настоящия проект София Грънчарова си служи с техниката на фротажа, събуждайки не само зрението на посетителите на изложбата, но и усещането за допир. Тъканите и текстурите са изпъстрени със силиконови фактури, които отразяват децентрализирания характер на града и привидно безцелното и хаотично движение на неговите жители.
Експозицията е част от проекта Супер позиции 2 / Заплитане 2022, който среща артисти от България и куратори от чужбина. В случая младата българска художничка работи съвместно с утвърдения турски куратор Фират Арапоглу.