Артистите решават да разширят начините на виждането на предмета в пространството, като представят гърба му като негова предна част. Проектът се занимава с видимото и невидимото, с приемането и неприемането. Той едновременно „издига“ бариера и „отваря“ врата към разбирането на Другия, като акцентира именно върху границите, които често си поставяме сами, и се опитва да покаже, че разстоянието между нас може да бъде и съвсем кратко.