Домът му на жълтите павета сега припомня ерата на Фердинанд (1887-1918), като изпълва 7 от залите с изкуство от онзи период, а в Червения салон виждаме с точност какво е било окачено по стените там по царско време. Със съдействие от няколко галерии и архиви, Дворецът събира документи от важни художествени събития у нас, картини на първите придворни художници и личната колекция на княза (гледаме например работи на Ярослав Вешин и на една от първите ни професионални художнички – Елена Карамихайлова), за да покаже как на границата между двата века новото ни изкуството опитвало с големи крачки да догони Европа.
Заглавна снимка: Никола Михайлов, Портрет на цар Фердинанд, 1914 & Янко Атанасов, Мария Луиза, копие по Филип Ласло