Големите теми на Ебрахим Ехрари от неговите майсторски гравюри заемат място и в богатите на цветове маслени картини. Сюрреалистичните му и метафорични платна са изпълнени с образи от живота: абстрактни морски пейзажи, стихии и животни, подложени на постоянна заплаха. Балансът между европейската и ориенталската графична традиция са богати на пластове и пълни с алюзии.
Гюнай Шамси произхожда от известна азербайджанска фамилия на художници. Усъвършенства и дообогатява знанията си с изучаване на скулптура в Берлин. Създава свой собствен стил  "поп сюрреализъм", който изненадва с удивителни теми и свежест.