Вдъхновението за пленерната експозиция идва от красотата на Мелник и околностите му, увековечена в картините на няколко поколения художници. Основното тук е пътят, който води до различни забележителни места, но и навътре към всеки от нас. Най‑светлият, радостен, интересен, но и често най-труден е пътят на изразяване на себе си чрез изкуството, обобщава кураторът и участник в изложбата Венера Константинова.