Едновремие

Жанр: живопис

Изложбата „Едновремие“ на награждаваната художничка Лиляна Дворянова включва живописни картини на дъски и платна, и дигитални графики печатани на офортен картон. Голяма част от живописните творби са структурирани като редове от фризова композиция, като във всеки ред се населява от различни образи, същества и сюжети, някои съвсем откъснати едни от други, без да се докосват в паралелно протичащи времена, а други проникващи в горните редове, сякаш пътуващи през времето и така свързващи всичко в една цялост.

Част от дигиталните графики са мислени като едно възможно начало на бъдеща визуална книга с текстове на Е. Дворянова. Те се опират на поредица от словесни миниатюри, които разгръщат същностни жестове на човешкото, неговите носталгии, страдания и състрадания, заблуди и неотменни истини. В днешния свят на усилена тревожност за бъдещето на автентично-човешкото,
образите и историите в картини и текстове отново се пресичат в „едновремието” на минало, настояще и бъдеще, обединени в копнежа на човешкото „да бъде” и така подсилват общата цялост на изложбата.

Лиляна Дворянова работи в различни области на визуалното изкуство – живопис, графика, фотография, концептуални форми, илюстрация и графичен дизайн.

Програма

05 юни 2024 - 22 юни 2024 - Етюд