Чрез тази техника художникът подчертава идеята зад проекта си – природосъобразния начин на живот. Откажем ли да живеем и творим устойчиво и с мисъл за природата, действията ни биха отключили ефектa на пеперудата, според който всяко едно малко действие би могло да донесе катастрофални последствия.
Според теорията на хаоса ефектът на пеперудата е чувствителната зависимост от началните условия, при която малка промяна в едно състояние на детерминирана нелинейна система може да доведе до големи разлики в по-късно състояние. С други думи нашата намеса в естественото състояние на екосистемите може да доведе до изменения в значително по-голям мащаб и на принципа на прекатурената редичка плочки за домино да допринесем за сриването на живота, какъвто го познаваме. Ефектът на пеперудата. Пътуване се занимава с проблема за промените в климата в резултат на прекомерната консумация и изхвърлянето на огромни количества отпадък. Работата на Валентин Бакърджиев по същество доказва, че създаването на изкуство с мисъл за околната среда е възможно, имплементирайки в картините си всички възможни остатъчни материали. Неговите творби постигат преливащ ефект, като същевременно в тях изпъква специфичната им мозаечна структура и фрагментираната им текстура.