Entity – продължаващото пътуване на душата

Продукт ли сме на самите себе си?
С този въпрос авторите Яна и Венцислав ни провокират към размисъл в своята нова изложба в HOSTGALLERY.

“Entity” е една история за виртуалния разговор на човека със собственото си творение. Низ от въпроси и генерирани машинни отговори, които се превръщат в нов визуален език. Изследвания на тялото и на душата в диалог с машината – човекът се свързва с изкуствения интелект на ново различно ниво.
За Яна и Венцислав, основатели на студио KARADIME, всичко започва от експеримент с подадена собствена ЯМР снимка от Яна и разчитането ѝ от обучени модели. В резултат на последващата артистична работа и стотици визуални интерпретации получават нови модели на човешки единици, образи на души и още много комбинации от тях. В търсене на неизвестното, моделите на изкуствения интелект се опитват да намерят път към душевното.
Но къде се крие това, което липсва в базата данни и как може да бъде изведено в образ? Ще работят ли хората и машините заедно, или ще станем роби в нашето усилие за създаване на универсален асистент?

Кой на кого е продукт?
Душата има стойност измерима в растеж и натрупване на опит, а човешкото тяло притежава генетични маркери, еволюирали чрез пребиваване на душата в него.
С изложбата Entity се поставят ключови въпроси за авторството, за интерпретацията и за клонирането на множества данни в дигиталния и в реалния ни свят, зададени така, че да накарат зрителя да се замисли – къде се намира и в какво всъщност участва днес.
Бидейки живи същества с душевност и с право на избор, и същевременно модели от статистика, натоварени със семантични стойности и предвидими поведенчески реакции, състояния на тялото и на духа, дали си даваме равносметка за случващото се?

Програма

06 юни 2024 - 25 юни 2024 - HOSTGALLERY