Eternal Return

Жанр: инсталация

Галерии Поста и Пунта ни канят на първия си колаборативен проект между визуален артист и поет: художничката Калина Димитрова и младият автор Александър Габровски. Космосът и Земята отъркват рамене в нежен жест, който се превръща в колосален сблъсък на вдъхновение, преобръщане на бездушното тяло в жива материя, необичайно отражение на словото във визуалното изкуство, овеществено чрез органична материя – желатин.

Поезията се съдържа още в самия избор на техниката на изработка на инсталацията – контрастът между изходните биологични материали (кости и хрущяли) и мекотата на крайния продукт, неговата прозирност и виталност улавят основната идея от стихотворението на Габровски, което маркира житейския път на падаща звезда. Това крушение е обрисувано като трагичната съдба на жив обект със собствени желания и стремежи, но оставяме метафорите да говорят сами за себе си или да мълчат, придобили ново желатиново съществуване в талантливите ръце на художничката.

Калина Димитрова и Александър Габровски улавят краткия момент на вглеждане в света и реалността, земното и небесното, откриват образа на вечното завръщане и неспособността на чудото да се подчини на лимитите на човешкото осъзнаване. Разглеждаме проекта едновременно на витрината на Поста и в пространството на Пунта, но историята в двете галерии не е предназначена за лиенарно, а за кръгово възприятие. Откриването е на 18 май в 18:00 пред витрината, след което се придвижваме плавно към своеобразното продължение на изложбата.

Програма

18 май 2023 - 07 юни 2023 - Галерия Поста
18 май 2023 - 07 юни 2023 - Галерия Пунта