По този начин са били финансирани силни проекти, а сега програмата завършва с фойерверк – последният конкурс е за участие в тази изложба, която събира нови работи от 10 художници. Единственото правило е било да са до 40-годишни, така че тук са уловени новите посоки в изкуството, а поканата за участие и към наши артисти извън страната значи, че част от работите са направени в ателиетата им например в Париж, Лондон или Рим. Кураторът Мария Василева подрежда инсталации, видео, живопис, рисунки, обекти, скулптура и фотография.

Заглавно изображение: Леда Ванева