From the Storage

Жанр: скулптура

Макар България да има традиции в скулптурата, развиваща се непрекъснато през XX и XXI век, тя често остава незаслужено подценявана форма на изкуство. В изложбата From the Storage екипът на галерия Харта буквално изваждат от склада произведения на големи български творци, работили и работещи през последните 130 години, с цел да провокират аудиторията да види скулптурното изкуство по нов и различен начин.

Програма

28 март 2023 - 21 април 2023 - Галерия Харта