Кураторът Красимир Илиев дава кратки инструкции в текст на входа на галерията: "Пристъпвайте тихо и не говорете. И тогава, може би, ще чуете звука от плясъка на една ръка…". Работите й са чисто бели, с дърво, тънки корди и конци или плат, който се олюлява леко от движението на посетителите. Понякога почти изглежда сякаш скулптурите, над които Галя Благоева е работила в последните 2 години, се гмурват в белите стени, после пак изплуват. Колкото и да е неназовимо, ако искаме все пак да наречем някак присъствието, бихме казали: "деликатно, но силно".