Битови и еротични, библейски и исторически теми в картините препращат хармонично към фигуралните сюжетни композиции в пластиките. Интересен елемент в творбите на Кунка е съчетаването на два материала – шамот и бронз, чието комбиниране е само по себе си предизвикателство. „Интересно е как керамиката се свързва с метала, използвайки топлината на шамота и масивната плътност на другия материал" – споделя тя, а скулптурите ѝ допълват платната на Ганчо, разказват истории, разкриват образи, в центъра на които почти винаги стои жената – видяна и пресъздадена от различен ъгъл и с различни изразни и пластически средства.