Повлиян от идеята за хотела като пространство, празно от знаци за присъствие, но пълно със спомена за всички хора, минали през стаите му, тук Jorrras издълбава, пробива, отлюспва повърхността на строителни материали. Проникването под лицето на картината и показването на различните й пластове е реакция, която търси дълбочината под фасадата.