Настоящата изложба представя колекция от творбите на Георги Радев посмъртно селекционирани и сканирани от Николай Якимов и Методи Иванов. Но свързаните с фотография дейности на Георги Радев далеч не свършват с копирането и показването на „шедьоври“, както шеговито ги нарича самият той. Дори шедьоврите не могат да опишат богатството от емоции, често дръзки и противоречиви, които личността на Георги Радев успява за секунди да предизвика и сред най-притиснатите от условностите на социалистическия живот фотографи, художници и интелектуалци.