Така през 50-те и 60-те рисува обективни експресионистични пейзажи, 70-те и 80-те посвещава на фигуралната живопис и прави предимно портрети и композиции, през 90-те стилът му става абстрактен, а последните му експерименти наричат по-скоро психодрами. "Това е пътят на душата. Тръгва от абсолютния реализъм и стига до абстрактното", разсъждава художникът, починал през 2006. Сегашната ретроспектива идва 13 години след последната му самостоятелна изложба, за да проследим нагледно траекторията на тази душа.