Георги Тодоров

Жанр: живопис, скулптура

Ретроспективната изложба Години на странстване представя чрез образ и текст едно дълго странстване през земи и времена, стилове, жанрове и светогледи, което тръгва от мечтите на детството и изкушенията на младостта, за да стигне до покаянието в нозете на Господа. Затова десетките представени разностранни творби (живопис, скулптура, рисунка, архитектура, градоустройство, керамика, изкуство на книгата, запазена марка, концептуално изкуство, акция, инсталация, видео и пр., и накрая иконата) са не само явни и тайни автопортрети (т.е. изповеди), но и части от едно житейско покаяние в образи – споделя авторът.

Програма