„Изложбата е вход-изход към един многоизмерен свят на големи, плътни, сияещи образи. Те са свръхуголемени и свръхпотентни, защото съдържат фрагменти от причудливата реалност, формули от уравнението на живота. Те са знаци, които с лекота ни допускат до себе си, но разберем ли посоката, към която ни упътват, ни стягат като с менгеме“, споделя за експозицията друг изкуствовед – доц. д-р Венелин Шурелов.