Галерия Дяков представя творби на художника в няколко общи експозиции, преди да го покани за първа самостоятелна в своето пространство. До този момент Геракси Гераксиев е реализирал осем самостоятелни изложби у нас и в Люксембург и е участвал в редица колективни тук и зад граница (Германия, Чехия, Ливан). Пристрастен към натюрморта, където успехите му са забележителни, в последните години той създава и великолепни пейзажни картини.