Глава 1 – Дина Стоев

Жанр: живопис

От 14 юли в Зала „Райко Алексиев“ към Съюза на българските художници (СБХ) можем да видим новата изложба на Дина Стоев. Глава 1, както е озаглавена изложбата, е втората самостоятелна експозиция на художника и първата, в която можем да видим по-скорошни произведения на твореца.

В изложбата живопис ние можем да видим творби, направени през последните четири години, които разглеждат пресечните точки на живописта и наратива. Изложбата разглежда идеята за цялост на творчеството като изходна точка за художествения процес и като резултат от него.

Макар картините в изложбата да могат да се разглеждат поотделно, дори името ѝ Глава 1 препраща към идеята за тяхната свързаност, развитие в една и съща реалност и участие в една история. На моменти сюжетната линия в тях може да не е очевидна, но в платната може да се проследи връзка във времената, пространствата и героите, които обединяват цялата изложба.

Откриването е на 14 юли в 18:30

Програма