Оттогава знаем да очакваме от Горан хумор, съчетан с мек мрак, и във втората му експозиция положението е същото. Кръстена е Heaven и наистина тръгва от райски намерения, но стига другаде – "Опитах се да нарисувам нещо хубаво, но отново нарисувах скелет. След месец направих същото". Впрочем, освен ухилени черепи в голям мащаб, от стената ни гледа невинно и едно котенце, което вероятно иска да ни каже "наистина няма страшно".