Чернобелите портрети показват някои от най-важните гости през това време, седнали на стол като символ на това, че са добре дошли в студиото независимо от гледната им точка – място за тях има.
"Столът на Дарик е гостоприемен и удобен, предразполагащ и приятелски настройващ. Той е в услуга на всички жанровете в говоренето – интервюта, монолози, дебати, разкази, послания, призиви, декларации, манифести…," казва кураторът Мариета Ценова.