Градска митология

Деветима румънски и деветима български визуални артисти създават със средствата на съвременното изкуство парченца митология от градовете Тимишоара и Пловдив в колективната изложба, наречена Градска митология. Изложбата включва произведения – рисунки, обекти от различни „градски“ материали, видео и звукови инсталации.

„Митовете са вътрешна хроника на това, което сме и можем да бъдем. Те предлагат интимни или универсални истини, които са най-добре разбрани, когато са назовани в истории или, както е в случая – във „визуални разкази“. – посочва в концептуалния тест към експозицията Калина Пейчева.

Програма