GRAPHICS’ RE-CONCEPT изследва устойчивите закономерности, залягащи в графичната визуална езикова система и преобразуването ѝ, реализирани в произведенията на участниците.

 

Колекцията съдържа над 120 творби, които, от една страна, принадлежат към 4 различни национални школи, а от друга, са отражение на индивидуалние концепции на всеки от авторите. Голяма част от тях залагат на дигиталния софтуер като художествен инстумент, докато останалите разчитат на класически техники. Общото между всички обаче е неповторимия начин на изразяане и трансформация на реалноста.