Григор Ангелов е емблематичен художник, защото светът, който създава е идеализиран до степен на уникална естетика. Всъщност, това е микросвят, художникът не е всеяден. Мога да се изразя така: той е моногамен, жените, които рисува са всъщност един образ – неговия идеал за жена. Дългошиести и някак безплътни, леко ексцентрични, с красотата на сантиментална идеализация те съществуват сякаш в някакво безвремие. А удивителните котки на автора са странни птицо-котки и се държат като господарки. В естетската гравитация на картините има много мечтателност, поетичност и красота.
Краси Алексиева