Насочва поглед и към дюкмеджийството – един малко познато днес, но популярен в миналото занаят за изработка на по-евтини метални предмети – дръжки и резета, барутници, оловни павурчета за ракия, светилници.
Отделя подобаващо място и на характерната за Габровския край женска сукманена носия със сокайното забраждане.

Могат да се видят изящни ритуални изделия, използвани в християнското богослужение, както и повлияните от западната мода луксозни предмети на бита.
Специален модул, посветен на децата, дава възможност те да се запознаят със занаята. Включените в изложбата видеоматериали представят любопитни за малчуганите тематични презентации – Как се гласи сокай?, Основни техники в производството на изделия и пр.