Историята е, че през 1986 изкуствоведът Филип Зидаров привлича няколко живописци да направят експозиция без картини – и ето как се открива първата ни изложба с инсталации, а нататък групата продължава през бурната ера на 90-те с арт акции и провокации. Съставена е от Андрей Даниел, Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Греди Асса, Недко Солаков и Филип Зидаров, които късат един с друг през 1992, за да може всеки да продължи сам с кариерата си. Тук гледаме някои от първите им работи и документация на това, което се е случило между началната изложба и следващите трийсет години.