Чрез различни езици и исторически текстури на художествените образи е  представено богатството на хетската култура.