Homo Lignum / Сглобеният човек

Жанр: скулптура

Актуалната изложба в галерия Васка Емануилова е с фокус върху скулптурата от дърво и включва 15 творби от 11 автори от различни поколения, сред които Томас Кочев, Божидар Козарев, Борис Гондов, Любен Костов, Сергей Янакиев, Витали Халваджиев, Лиляна Маринова. Сбирката си поставя за цел да тематизира човешкото тяло като сбор от органична материя, подвластна на влиянието на времето и системни механични намеси. Творбите не се класифицират според материала им, а в зависимост от семантичните и символични характеристики, които се откриват в тях. Приложимостта на дървото е изследвана в утопична проекция от Ренесанса до днешните проблеми на климата и екологията.

Програма

20 юни 2023 - 27 август 2023 - Васка Емануилова


Може също да ти хареса