Изложбата включва 11 репродукции и реплики на произведения на Ван Гог, Микеланджело, Рене Магрит, Фрида Кало и много други бележити артисти, като всяка от творбите интегрира компютърни компоненти в телата на изобразените на портретите личности. Контрастът, който се получава между класическите платна и технологичните елементи, се явява като съпоставка между човека от миналото и човека от настоящето и бъдещето.
Настоящата експозиция е продължение на предходния проект на Димитрова Homo technicus, който отново се концентрираше върху темата на взаимодействието на човека с технологиите.