Една от основните теми, разработвана в творчеството на търновския художник – за женската красота и женската природа, е основно застъпена в настоящата изложба.