Със средствата на фигуралната композиция Христо Кралев дава зрим образ на космическата хармония, без да напуска загадъчната територия на българската душевност и традиция. В творбите му родната Добруджа се превръща в епицентър на свят от форми и багри, втъкани във вечния кръговрат на българските мистерии.
Афористичните работи на Калина изобилстват с живи форми, вдъхновени от природата и митологията, от музиката и приказните светове на известни и екзотични цивилизации. Пътуванията ѝ в даден сюжет често изследват обектите със средствата на дисекцията и микроскопския анализ. Погледът мигновено прониква в структурата на света и в неговата пейзажна безкрайност, без да се разпилява ненужно отвъд.
Голямата тема в малката графика на Петър Великов е Любовта. Изкуството на екслибриса тук е превърнато в пълноценна живописна творба, в пълнокръвен разказ, в дефиниция на личността. Работите му са белег на духовна принадлежност към сфера, в която изказаното с думи винаги е недостатъчно.
Заглавно изображение: Калина Кралева