Изложбата е създадена от екип на Градска художествена галерия Пловдив  въз основа на научните изследвания на изкуствоведа Пламен Петров и кураторските решения на Красимир Линков. Авторите си поставят задачата да възстановят и широко да популяризират един художествен факт, познат само на тесен кръг специалисти в България. През 2019 се навършват 127 години от първата общонационална художествена изложба, състояла се в централния павилион на Първото изложение. В организирания тогава Художествен отдел със свои произведения участват 16 автори, сред които Антон Митов, Иван (Ян) Мърквичка, Антони Пьотровски, Емил Холарек, Николай Павлович, Петко Клисуров, Константин Величков. С по една или две свои картини участват и художниците Иван Димитров, Димитър Багрилов, Иван Ангелов, Антоан Барбие, чиито имена днес се знаят само от изследователите на епохата.
С помощта на няколко от най-големите галерии у нас екипът съумява да събере част от оригиналните произведения на 7 художници и да ги подреди за втори път в съвместна изложба.