Игли в купа сено

Игли в купа сено е резултатът от отворената покана на Фонда за артистични проекти на жени на Българския фонд за жените през 2022. В отговор на състоянието на извънредност, изпитание и спешност в нашето съвремие, художничките реагират с различна сила, характер, прочит и с голяма доза откровеност върху темата за женския образ.

Участничките в изложбата са обединени от усилията да разобличат стереотипите за ролята и мястото на жената в обществото чрез изкуството. Намираме контрасти и сходства помежду им в избора на техники, в обръщането към себе си, в споделянето на лични истории, преживявания и спомени, чрез което те създават обща атмосфера на емпатия и взаимност. Не на последно място ги свързва и иглата като инструмент, който повечето от тях са избрали, но също и като символ за патриархалния образ на жената.

Този символ е част от съзнанието на поколения наред и артистките призовават не към неговото отхвърляне, а към замяната на неговия контекст. Освен като инструмент за ръкоделие, иглата може да бъде възприета като знак за общуването между различните поколения жени – занаят, предаван от бабата и от майката; знак, който носи в себе си знанието за това какво е да бъдеш жена, а свързващата нишка са споделените истории. Фината форма на иглата, съчетана с нейната острота, сръчност и способност да свързва отделните елементи – в тази идея се съдържа и внушението за съпричастност, топлина, обединение и една особена вътрешна опозиция, която отново препраща към сложното място на жената в обществото и трудностите, пред които е изправена дори и на подсъзнателно ниво.

Авторките и техните концепции са селектирани сред над 200 проекти предложения в конкурса от жури в състав Светлана Куюмджиева, Даниела Радева, Стефка Цанева, Маргарита Доровска, както и от Гергана Куцева, Добромира Терпешева и Росена Иванова от екипа на БФЖ. В изложбата можем да видим творбите на Боряна Петкова и Искра Благоева, Боряна Росса, Зелика Шога, Катя Димова, Красимира Буцева, Моника Попова, Наталия Йорданова, Неда Миланова, Оксана Казмина, Райна Тенева, София Грънчарова, nada ree. Художничките идват от различен културен контекст, от няколко поколения, имат различен опит, но преживяното и наученото ги събира в споделената история на женското присъствие.

Убеждаваме се, че да откриеш жена на ръководна позиция, жена в политиката или жена художничка в музея може и да е като да търсиш игла в купа сено, но до 16 юли в Националната галерия откриваме творби и таланти, които категорично разрушават стереотипа и освобождават иглата от игленика, за да избродират своя собствен път напред.

ПрограмаМоже също да ти хареса