Игрите

Жанр: илюстрации

От 7 юни до 21 юли в Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство можем да разгледаме изложбата Игрите на J. Pank.

Неонови цветове, редуващи се контрасти, големи композиции, които излизат извън платното и продължават по стените, превръщат музея в пространство, в което е пренесен празничният дух  по откриването на ХХХІІІ летни олимпийски игри, които ще се проведат от 26 юли до 11 август т.г. в Париж.

В новата си изложба J. Pank изследва спорта като култура, като интерпретира темата по характерния за него си начин – с цитати от класически произведения, поп арт заемки, манга и деформации в ироничен дух. В експозицията изложбената зала се превръща в своеобразна арена – място на олимпийските игри. Творбите в Игрите ни запознават с анимационен женски персонаж, който влиза в различни роли на спортистка. Той носи всички онези стереотипни и наложени от рекламната индустрия белези на женския образ – големи очи, светнал поглед, плътни и сочни устни, миловидно личице. В контекста на изложбата обаче този комиксов персонаж е приел ново значение и задава въпрос за мястото на жената в спорта.

На фона все още битуващи предразсъдъци в спорта художникът поставя в центъра образа на Пиер дьо Кубертен – основателя на съвременните олимпийски игри, по чието предложение те са модернизирани.

Хвърляме се в света на олимпийските игри през погледна на J. Pank няколко седмици преди началото на тазгодишните игри в Париж.

Програма