Заимствайки мотиви от митологията и предхристиянски религии серията рефлектира ценностни системи, които могат да се допълват и обогатяват, но също конфронтират и противопоставят. Пример е материално богатство, което не може да купи любов, или високият интелект, който невинаги носи материално благополучие. Символът VS (“против” или “срещу”) е взаимстван от реклами за боксови срещи с цел да подчертае контекста на съревнование. И както съревнованието определя “победител” във всеки конфликт, от друга страна противопоставянето на идеи е също начин за намиране на нови решения в конфликтни ситуации и ултимативно възможности за компромис и прогрес. Серията е изпълнена с акрилни бои на хартия и е развита през последните 5 години.