Първата си самостоятелна изложба Ива подрежда през 2002, втората – през 2008, а сега най-после имаме възможността за трети път да видим как работите ѝ изпълват сами цяла галерия – в още младото арт пространство Spazio на Цар Самуил 47. Ето какво казва самата тя за новата си експозиция ГМО:

"Това с ГМО – то ме занимава от години, там където е границата – машината между изкуственото и живота. Има хора, които вярват, че ГМО ще им осигури вечен живот и такива, които се борят за чистата природа. Обрисувана действителност, действително и недействително. Страданието на хората, създадено от самите тях."