Музиката като вид изкуство го пленява. Познанието, техниките, уменията, дисциплината, свързани с нея, развиват и отключват много, споделя той. В желанието да изследва позиции, движение и състояние, авторът се обръща към акробати, клоуни и фокусници. Всички негови търсения водят към разпадането на познатата форма и превръщането ѝ в геометрични съвкупности. След повече от половин век творческа дейност той ни подсказва, че границите в изкуството и в познаването на живота не съществуват.