Иван Кирков е представител на поколението творци, осъществили голямата промяна в българското изкуство в началото на 60-те години. Стремежът към търсене на нови форми и средства го прави един от най-дискутираните художници. Макар и отричан, неговият провокативен начин на изразяване става необходим за българската живопис, за да се освободи от сивотата и безличието. Още през младежките си години се проявява като интересно и задълбочено мислещ творец, блестящ със своя интелект. Неконформист, променящ се, експериментиращ в различни области и жанрове – това са само част от определенията, с които се свързва името му.
Част от изложените в експозицията рисунки са създадени към поемата на Георги Авгарски – Тамарина гара (1956г) и към приказките  Косе Босе (1957), Чудната кутийка и Двеста и двайсет хитрини на Ран Босилек. Всички те са малка част от приноса на Кирков за оформянето на облика на детската илюстрация у нас.
В представените тушови портрети на Момче и Момиче, създадени през 60-те, проличава не само неговата наблюдателност, но и способността му да изгради цялостни силни образи, които с виртуозност и лекота превръща в настроение.
По късно през годините Кирков остава верен на пластическите търсения,  обвързани с модерността. В това ни убеждава структурата на Пейзаж от 1963, изграден с монохромни и по-деликатно степенувани цветни хармонии.