В морето има места, които човек е построил. Архитектурни елементи, геометрични тела, обиталища, основи, пренесени части от сушата, изкуствени острови. Места, на които да стъпим и места, от които да продължим. Като част от странен сценографски проект, където морето и облаците са декор. Там под привидното спокойствие на деня и меланхоличният цвят на морето, нещо избухва. Неонов взрив променя ситуацията и мястото вече е несигурно. Нещо се случва и ни прави свидетели на ново начало.