Работите в изложбата разкриват различни гледни точки към изчезването на животински и растителни видове и към човешката идентичност, осмисляйки идеята за спасението и унищожението като индивидуален и обществен акт.

Заглавно изображение: Виктория Филипова