Изложба на Камен Райчев

Жанр: скулптура

Камен Райчев (1944–2021) е сред малкото български автори, чийто талант е намерил блестяща реализация в сферата на художествената обработка на кожата. Неговото творчество е практическо показно за всички възможни прояви на продукта – от автономната творба до утилитарната вещ с функционални характеристики. Кавалетните произведения на Камен Райчев, често пъти в съчетание с метал или с фино подбрани каменни късове, представляват своеобразни малки пластики, разполагащи се в граничната зона между скулптура и бижутерия. Наред с малките форми паната също заемат важно място в работата на Райчев. Съчетания на обеми и знакови елементи с подчертан графизъм са сред типичните особености, които характеризират персоналната стилистика на автора.

Програма